PLATOBNÉ PODMIENKY

Pri rezervácii ubytovania vyžadujeme uhradenie zálohy vo výške min. 50% z celkovej ceny rezervácie (v prípade Silvestrovského pobytu je to 100%). Rezervácia je platná až po uhradení zálohy. Platbu je možné uskutočniť prevodom na účet. Inštrukcie ku platbe Vám zašleme e-mailom v potvrdení rezervácie.

 

STORNO PODMIENKY

Pri zrušení pobytu v lehote viac ako 30 dní pred nástupom na pobyt sa neúčtuje žiadny storno poplatok a prípadná uhradená záloha Vám bude vrátená v plnej výške. Zrušenie pobytu akceptujeme len v písomnej podobe a následnom potvrdení z našej strany.

Pri zrušení pobytu v lehote menej ako 30 dní pred nástupom na pobyt účtujeme nasledovné storno poplatky:

30 - 20 dní pred nástupom: 25% ceny pobytu

20 - 7 dní pred nástupom: hodnota uhradenej zálohy

7 - 0 dní a počas pobytu: 100% ceny pobytu

Zrušenie pobytu aj s uvedením dôvodu je vždy potrebné urobiť čo najskôr písomne s uvedením: vášho mena, kontaktných údajov a termínu pobytu - s vlastnoručným podpisom. Je potrebné ho zaslať doporučene alebo priniesť osobne. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu. Za také doručenie sa môže považovať aj elektronická pošta ak je obojstranne potvrdená, a je to tak s klientom vopred dohodnuté.